4GConsulting s.r.o.

Jan Houda, jednatel
Pod Belvederem 477
14800 Praha 4
tel. : 602 287 870
fax : 241 713 806
email: houda@4Gconsulting.cz
IČ : 283 69 271

DIČ : CZ 283 69 271
vedeny u Mestskeho soudu v Praze slozka C 136667

zapsán 21.3.2008

SLUŽBY

Řízení projektů
Studie proveditelnosti
IT Konzultace
Fotografické práce

CERTIFIKACE
PRINCE 2 Foundation
TOGAF L1 Foundation
Archimate (end of March) 
ITIL v3 Foundation
Communication & Presentation Skills
MS Project
Certificate „Project Manager for European Funds.“
Certificate ISO 10006 - Quality management systems

REFERENCE

Řízení projektů
Unicredit Bank  Service Catalog, GDPR RoPA, Enterprise architecture
Digitalizace fondů NPÚ" do IOP pro Národní památkový ústav
IOP 3.1b  rekonstrukce dvou objektů,- město Roudnice n. Labem
„Bezdrátová infrastruktura" Gymnázium kpt. Jaroše, Brno
OPVK v SPŠelit Dobruška
OPVK v SPŠ Liberec
OPVK v Gymnáziu Jiřího Wolkera v Prostějově

Studie a EU žádosti
Studie proveditelnosti a žádost "Klášter Kladruby - Život v řádu" do IROP pro Národní památkový ústav
Studie proveditelnosti "Digitalizace fondů NPÚ" do IOP pro Národní památkový ústav
Studie proveditelnosti "Památkový katalog" do IOP pro Národní památkový ústav

Žádost do IOP 3.1b Rozvoj sociálních služeb, dva projekty - město Roudnice n. Labem
Žádost do ROP Jihovýchod, projekt "Bezdrátová škola - Jihomoravský kraj"
3x Žádost do OPVK  pro různé krajské projekty
Žádost do IOP, "Úprava obchodního registru...." pro Ministerstvo spravedlnosti
IOP pro Ministerstvo obchodu a průmyslu