4GConsulting s.r.o.

poskytuje poradenské služby spojené s dotačními tituly EU
připravuje a řídí projekty z dotačních titulů
kulturní projekty

SLUŽBY

Zpracování žádostí do fondů EU
Studie proveditelnosti
Návrhy projektových záměrů a obchodních modelů
Návrhy architektury a specifikace požadavků na aplikace a infrastrukturu
Návrh rozpočtu
Technické poradenství
Řízení projektů
Zmapování současného stavu technologie, zpracování statistik
Pořádání seminářů a odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně Fotografické práce, lektorské činnosti

REFERENCE

Zpracování žádosti do EU fondů
Studie proveditelnosti a žádost "Klášter Kladruby - Život v řádu" do IROP pro Národní památkový ústav
Studie proveditelnosti "Digitalizace fondů NPÚ" do IOP pro Národní památkový ústav

Studie proveditelnosti "Památkový katalog" do IOP pro Národní památkový ústav

Žádost do IOP 3.1b Rozvoj sociálních služeb, dva projekty - město Roudnice n. Labem
Žádost do ROP Jihovýchod, projekt "Bezdrátová škola - Jihomoravský kraj"
Žádost do OPVK Kraj Vyso čina, projekt "Nové formy výuky ve školách kraje Vysočina"
Žádost do OPVK Královéhradecký kraj, projekt "Ptolemaios 2008"
Žádost do OPVK Olomoucký kraj, projekt "Zlepšování podmínek pro využívání ICT pro žáky i učitele ve školách Olomouckého kraje"
Žádost do IOP, "Úprava obchodního registru...." pro Ministerstvo spravedlnosti
Subdodávka v rámci žádosti do IOP pro Ministerstvo obchodu a průmyslu
Žádost do OP ČR-Polsko "Školy bez hranic Opava Raciborz" pro město Opava
Subdodávka v rámci žádosti do OPLZZ pro Ministerstvo obchodu a průmyslu
Žádost do programu Culture pro projekt "Three steps to the stage"

Řízení projektů
Projektový manažer projektu bezdrátové technologie wifi "Bezdrátová infrastruktura" pro Gymnázium kpt. Jaroše, Brno
Projektový manažer projektu OPVK v SPŠelit Dobruška
Projektový manažer projektu OPVK v SPŠ Liberec
Projektový manažer projektu OPVK v Gymnáziu Jiřího Wolkera v Prostějově

Certifikace:
Projektový manažer se zaměřením na evropské fondy
ITIL V3 Foundation
ISO 10006
Prince 2

 

KONTAKT

4G Consulting s.r.o.
Jan Houda, jednatel

Pod Belvederem 477
14800 Praha 4
tel. : 602 287 870
fax : 241 713 806
email: houda@4Gconsulting.cz
IČ : 283 69 271

DIČ : CZ 283 69 271

4G Consulting s.r.o. je producentem
CD Simony Šaturové GLORIA

Další informace a objednávky tohoto CD
ZDE